Халықтың барлық жіктерінің мүдделеріне сай даму

Даму инклюзивті бола алады – халықтың барлық топтары мүмкіндіктер тудыруға өз үлестерін қосқан жағдайда, дамудың қамтамассыз ететін артықшылықтарымен бөліскен және шешімдер қабылдауда қатысқан жағдайда ғана кедейшіліктің азаюына әкелуі мүмкін. Қазақстандағы Елдік кеңсе ұлттық серіктерге инклюзивті дамуға бағытталған стратегиялар мен бағдарламаларды дайындап жүзеге асруға асыруға көмек көрсетеді. Өзінің мол халықаралық тәжірибесіне сүйене отырып БҰҰДБ – экономикалық өмірдегі әйелдердің қатысын кеңейту, мүмкіндіктері шектеулі жандардың мәселелерін мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың құзырына қарату, оралмандарға мүмкіндіктер тудыру, кәсіпкершілік саласындағы мүмкіндіктерді, экономикалық дамуды нығайту, жұмыспен қамтамассыз ету, ҮЕҰ қолдау, халыққа қызмет көрсетуде қоғамдық ұйымдарды қолдау, корпаративті әлеуметтік принциптерді енгізу, жауапкершілікті шаруашылық тәжірибесін енгізу және т.б. салаларда консультативті көмек көрсетеді. Біз республикалық және жергілікті билік органдарына халықтың кедей топтарының мүдделерінің дамуын ынталандыратын, кедейшілік деңгейін төмендететін және МДМ жетуге арналған стратегиялар мен саясатты әзірлеуде көмектесеміз.

Қызмет Салалары

2010-2015 жылдарға арналған бағдарламада айқындалған басты мақсаттар саласындағы теңқұқылы ынтымақтастық шеңберінде, Мемлекеттік басқару мен жергілікті даму (МБЖД) тобы келесідей салаларда қызмет атқарады:келесі

Promoting full inclusion of people with disabilities into society

UNDP in Kazakhstan promotes social integration and mainstreaming the rights of vulnerable population, including people with disabilities, women and repatriats to the society of Kazakhstan.more

Our Stories

Since the age of five, when Ali Amanbayev was diagnosed with a serious spinal injury, life has been a constant struggle.more 

Since the independence of Kazakhstan, over 1 million people including over 464,000 ethnic Kazakhs (Oralmans) immigrated to the country in search of a better life.more 

Projects and Initiatives

View all projects