Қазақстан Республикасындағы БҰҰ Даму бағдарламасы (БҰҰДБ) Биоәртүрлілік жобаларының шегіндегі Қазақстан Республикасының азаматтары үшін Аудармашы айқындамасына конкурс жариялайды.    

Егжейлі ақпарат пен лауазымдық міндеттің сипаттамасы Хабарландыру және Техникалық Тапсырманың қосымшаларында берілген. 

Жұмыс орыны: Астана қ.

Конкурсқа қатысу үшін барлық қужаттарды (max 10 Mb): 

Толтырылған және қол қойылған БҰҰДБ «Р11» үлгісі немесе түйіндеме; 

БҰҰДБ формат бойынша толтырылған мүдделілік хатты

Ref.№ 2017-0061 хаттың тақырыбында жазып «procurement.kz@undp.org»  адрес бойынша 2017 жылғы 16 қарашадан кешіктірмей жіберу керек.