Қазақстан Республикасындағы БҰҰ Даму бағдарламасы (БҰҰДБ) Экожүйелік қызметтер мен биоалуантүрліліктің өзгеруін экономикалық тұрғыдан бағалау бойынша сарапшы айқындамасына конкурс жариялайды.    

Егжейлі ақпарат пен лауазымдық міндеттің сипаттамасы Хабарландыру және Техникалық Тапсырманың қосымшаларында берілген. 

Жұмыс орыны: тұрғылықты жері бойынша, Манғыстау облысына және Астана қ. іссапарлармен.

Конкурсқа қатысу үшін барлық қужаттарды: 

  • Толтырылған және қол қойылған Р11 үлгісі; 
  • БҰҰДБ формат бойынша толтырылған мүдделілік хатты;
  • Кандидат тапсырма үшiн келетiнi, сонымен бiрге әдiснама және қалай тапсырманы орындауын туралы Қысқаша сипаттама;
  • Халықаралық және/немесе ұлттық сарапшылардан, мекемелерден эксперттің біліктілігін және тәжiрибесін растайтын мінездемелер

Ref.№ 2017-0012 хаттың тақырыбында жазып «procurement.kz@undp.org» адрес бойынша 2017 жылғы 27 науырызынан кешіктірмей жіберу керек.

Алдын ала сұрыптаудан өткен үміткерлер ғана конкурсқа одан әрі қатысу үшін шақырылатын болады.