Жеке тұлғалармен қысқа мерзімді келісім шарттар

Жеке тұлғалармен қысқа мерзімді келісім шарттар қызметкерлерінің жауапкершілігіне кірмейтін тапсырмаларды орындауға, Жеке тұлғаның қызметін сатып алу үшін пайдаланылады. Жеке тұлғалармен қысқа мерзімді келісім шарттары Техникалық Тапсырмамен және Жалпы талаптар мен ережелерімен ғана реттеледі.

Барлық мәлімдемелерінің құрамысында,  П11 нысанасы (Жеке тарихы нысана), сондай-ақ Мүддеме және  дайындығын растаулығы мен қаржылық ұсынысы болуы керек.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

БОС ҚЫЗМЕТ ОРЫНДАРЫ