Мыңжылдықтың Даму Мақсаттары туралы Бірінші есеп

Жариялау күні 17 Sep 2002 88 бет
image

Мыңжылдықтың Даму Мақсаттары туралы Бірінші есеп  2002 жылы жарық көрді, бұл Шығыс Еуропа мен ТМД елдеріндегібірінші есеп болып, елдің МДМ ілгері дамуын ашық бағалауға және оларға жету үшін жұмыс жасауға дайын екендігін көрсетті. Қазақстандағы Мыңжылдық Даму Мақсаттары туралы есеп сөз, кесте мен графиктердің көмегімен елдегі сегіз Мақсаттың жағдайын сипаттайды, сонымен қатар бұнда 2015 жылға қарсы бұл Мақсаттарға жету мүмкіндігінің бағалауы мен орындау қажет шаралардың тізімі берілген. Бұл есепте бюрократиялық бөлімдер, ауқымды сараптау мәліметтері мен саясат жүргізу бойынша нұсқаулар жоқ. Есеп қолдануға ыңғайлы және қоғамның әр деңгейдегі өкілдері мен әр деңгейдегі шешім қабылдауға жауапты адамдарға түсінікті болады.